dhondhong apa salak

12Feb07

dhondhong apa salak

dhuku cilik cilik

ngandhong apa mbecak

mlaku thimik thimik

adhik ndherek ibu

tindak menyang pasar

ora pareng rewel

ora pareng nakal

mengko ibu mesthi

mundhut oleh-oleh

kacang karo roti

adhik diparingi

Advertisements


No Responses Yet to “dhondhong apa salak”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: